Employee advocacy uitrollen voor grote organisaties

Begin klein en bouw geleidelijk op

Vanuit onze ervaring hebben wij gemerkt dat het belangrijk is om niet direct te groot te starten, maar een employee advocacy geleidelijk op te bouwen. Begin met een kleine groep enthousiaste medewerkers en breid geleidelijk uit naarmate het programma vorm krijgt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je start met een pilotgroep van vrijwilligers die graag deelnemen aan het programma en al veel met social media doen in de praktijk.

Onboarding: Betrek medewerkers vanaf het begin

Zorg voor een gestructureerde onboarding voor nieuwe deelnemers aan het programma. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je een introductiesessie organiseert waarin je uitlegt wat employee advocacy inhoudt, wat de voordelen zijn en hoe medewerkers kunnen deelnemen. Maak het leuk en interactief, zodat medewerkers enthousiast worden om mee te doen. Biedt ze tijdens een dergelijke sessie ook een LinkedIncursus aan om hun profiel in te richten en optimaal gebruik te maken van het medium. Wellicht zijn er vervolgsessies waarin medewerkers geleerd wordt hoe ze fotografie in kunnen zetten of artikelen kunnen schrijven.

Creëer zichtbaarheid en interesse

Om deelname aan het programma te stimuleren, is zichtbaarheid essentieel. Zet bijvoorbeeld een stand op in de hal van het kantoor waar je medewerkers kunt werven voor het programma. Zorg ervoor dat de stand opvalt en voorzie potentiële deelnemers van informatie over wat employee advocacy inhoudt en hoe ze kunnen deelnemen. Organiseer ook een kick-off evenement om het programma officieel te lanceren en medewerkers aan te moedigen om mee te doen.

Ondersteun en train

Zorg ervoor dat deelnemers aan het programma de nodige ondersteuning en training krijgen om succesvol te zijn. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat je regelmatig workshops en trainingssessies organiseert waarin je medewerkers leert hoe ze effectief content kunnen maken en delen op sociale media. Bied ook doorlopende begeleiding en feedback om hun vaardigheden te verbeteren en hen te motiveren om actief deel te nemen aan het programma.

Meet en evalueer

Houd de voortgang van het programma nauwlettend in de gaten door regelmatig te meten en te evalueren. Analyseer bijvoorbeeld het aantal deelnemers, de betrokkenheid bij gedeelde content en de impact op merkbekendheid en betrokkenheid. Gebruik deze inzichten om te bepalen wat goed werkt en waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Schaal op en breid uit

Naarmate het programma volwassen wordt en meer succesvolle resultaten behaalt, kun je overwegen om het op te schalen en uit te breiden naar andere afdelingen of locaties binnen het bedrijf. Zorg ervoor dat je de geleerde lessen en best practices van het initiële programma meeneemt naar nieuwe uitrolgebieden, en blijf flexibel en aanpasbaar terwijl het programma groeit.

Met deze benadering kun je employee advocacy succesvol opschalen binnen je organisatie, van een klein begin tot een grootschalig programma dat de hele organisatie omvat.