Nog meer tips voor een pilot Employee Advocacy

Duur van de pilot

  • Een periode van drie maanden is een goede pilot.

Uitrol 

  • Nadat de eerste ervaringen zijn opgedaan, kun je meerdere collega's uitnodigen
  • Vertel ook deze collega’s wat het doel is en wat de eerste ervaringen zijn
  • Laat de eerste ambassadors hier een rol in spelen

Deel resultaten

  • Om er voor te zorgen dat de collega's enthousiast blijven, is het belangrijk resultaten te delen
  • Via het Soworker dashboard heb je altijd inzicht in het aantal berichten dat is gedeeld.

Motiveer met SoWo’s

  • Iedere keer als een ambassador een bericht heeft gedeeld, ontvangt hij een SoWo
  • Dit biedt je de mogelijkheid om ambassadeurs die veel delen in het zonnetje te zetten en te belonen
  • Je kunt incentives koppelen aan SoWo’s- De ambassadors kunnen hun SoWo’s vervolgens inruilen voor een incentive
  • Met de SoWo’s heb je een extra motivatie om mee te doen en te delen