Privacyverklaring

Soworker B.V., gevestigd aan Johann Sebastian Bachstraat 16, 3533 XC Utrecht Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.soworker.com/ 
Johann Sebastian Bachstraat 16
3533 XC, Utrecht 
Nederland 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soworker B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijf

• Voor- en achternaam contactpersoon
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Banknummer
• Voor de juiste werking van het Soworkerplatform gebruiken wij de link naar LinkedIn, Facebook en/of Twitterpagina’s
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt om een bedrijfsrelatie aan te gaan via deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website en/of tooling
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
• Internetbrowser en apparaat type
• Gedeelde content mbt de Soworkertooling

Persoon

• Voor- en achternaam contactpersoon
• E-mailadres
• Voor de juiste werking van het Soworkerplatform gebruiken wij de link naar LinkedIn, Facebook en/of Twitterpagina’s
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt om een bedrijfsrelatie aan te gaan via deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Gegevens over uw activiteiten op onze website en/of tooling
• Internetbrowser en apparaat type
• Gedeelde content mbt de Soworkertooling

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of tooling heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soworker.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Soworker B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Soworker B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
• Soworker B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Soworker B.V. gebruikt persoonsgegevens om verspreiding van content via social media mogelijk te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Soworker B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soworker B.V.) tussen zit. 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Soworker B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Gegevens

Bewaartermijn 

Reden 

Klanten

Persoonsgegevens

1 jaar

Administratie

Medewerkers van klanten (gebruikers tooling Soworker

Persoonsgegevens en koppelingen social mediaprofielen

1 jaar

Om het delen van content via de social media mogelijk te maken en om punten (SoWo’s) voor incentives te sparen

Potentiële klanten

Persoonsgegevens

6 maanden

Referentie tot eerdere communicatie m.b.t. voorstellen.

Websitebezoekers

Pseudo-anonieme gegevens

26 maanden

Historische gegevens ter referentie van de siteprestaties ten opzichte van het verleden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Soworker B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Soworker B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Wanneer er gewerkt wordt met uw medewerkers of klanten kunnen deze in overeenkomst verwerkt worden door een van de volgenden derden.

Naam 

Jurisdictie 

Doel 

Gegevens 

Facebook

Ierland

Meten van gedrag op websites. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om vergelijkbare doelgroepen op te stellen ten behoeve van advertenties.

Het beschikbaar stellen van content van de klant aan de medewerker om deze content door de medewerker te kunnen laten delen op Facebook.

Persoonsgegevens

LinkedIn

Ierland

Meten van gedrag op websites. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt om vergelijkbare doelgroepen op te stellen ten behoeve van advertenties.

Het beschikbaar stellen van content van de klant aan de medewerker om deze content door de medewerker te kunnen laten delen op Facebook.

Persoonsgegevens

Twitter

Ierland

Het beschikbaar stellen van content van de klant aan de medewerker om deze content door de medewerker te kunnen laten delen op Facebook.

Persoonsgegevens

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Soworker B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Soworker B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden en u niet bij ieder door uw bedrijf te delen bericht hoeft in te loggen, maar direct kunt delen van de Soworkertooling. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Deze worden onderaan deze pagina verklaard.

Naam

Type

Bewaartermijn 

Reden 

Google Analytics

Statistieken

1 jaar

Historische gegevens ter referentie van de siteprestaties ten opzichte van het verleden.

Intercom

Marketing

1 jaar

Het leveren van chatfunctionaliteiten voor bezoekers.

Adcrowd Marketing 1 jaar Het tonen van advertenties op websites van derden.
       

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soworker B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan info@soworker.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Soworker B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soworker B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soworker.com. Soworker B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 
• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.