Marketing binnen Tupak

Voor Tupak is het onder de aandacht brengen van haar assortiment en de verschillende mogelijkheden die verpakkingskokers bieden enorm belangrijk. Hiervoor worden verschillende middelen ingezet zoals de website, adwords, e-mailings en social media. De uitingen op de verschillende kanalen zijn gericht op het genereren van directe omzet via de webshop, leadgeneration en het verspreiden van vakkennis.

Tupak en employee advocacy

Online aanwezigheid is voor Tupak erg belangrijk. Om het bereik te vergroten had de eigenaar van Tupak, Cornelis Slippens, de wens om meer te communiceren. Naast het opvoeren van de frequentie van e-mailings speelt social media hier een belangrijke rol in.

De meeste medewerkers van Tupak hebben een LinkedIn en Facebook pagina. Enkelen beschikken ook over een Twitter-account. Het LinkedIn-account werd vooral ingezet om te ‘connecten’ met contactpersonen, niet om berichten te delen. Redenen hiervoor waren onbekendheid met het medium en de drukte van de dagelijkse werkzaamheden waardoor social media activiteiten er vaak bij in schoten. De medewerkers van Tupak zijn echter graag bereid berichten te delen via hun social media accounts als deze worden aangereikt.

Voor Cornelis Slippens was dit reden om medio 2015 te gaan testen met Soworker, om zo op eenvoudige wijze meer berichten te delen via met name LinkedIn.

Plan van aanpak

Tijdens vergaderingen heeft Cornelis Slippens de medewerkers geïnformeerd over de plannen om via social media meer berichten te gaan verspreiden en gevraagd of de medewerkers mee wilden doen. De reacties hierop waren positief. Vervolgens heeft de marketingmanager met de medewerkers de persoonlijke accounts ingericht. Om er voor te zorgen dat er direct ervaring kon worden opgedaan, had de marketingmanager er voor gezorgd dat er al een aantal berichten klaar stond.

Het belangrijkste kanaal voor Tupak is LinkedIn. Het soort berichten varieert van acties tot introductie van nieuwe producten en het delen van belangrijke vakkennis. Gemiddeld publiceert Tupak 1 bericht per week. Het delen van de berichten verloopt zonder problemen. Door gebruik te maken van de buffer-functie zorgt de organisatie er voor dat de berichten niet allemaal tegelijk worden gepubliceerd.

Resultaten

Inmiddels zorgt het delen van de berichten via de social media pagina’s van de medewerkers voor 6% van het totale websitebezoek. Begin 2015 was dit aandeel nog te verwaarlozen. Het delen van de persoonlijke berichten leidt direct tot omzet en leads. Daarnaast ontvangen de medewerkers ook geregeld direct reacties op berichten die worden gedeeld. Tupak is inmiddels bezig te onderzoeken welke berichten nog meer kunnen worden gedeeld en gaat employee advocacy ook inzetten voor haar Duitse vestiging.

Over Tupak

Tupak is marktleider op het gebied van kartonnen verpakkingen in Nederland.
De organisatie produceert onder andere zogenaamde maatwerk kokers voor een groot aantal Nederlandse en internationale bedrijven. Daarnaast levert Tupak een breed assortiment verzendverpakkingen met als specialisme verzendverpakkingen voor webshops. Het beschikt daarnaast over een inpakafdeling en handlingservice voor bijvoorbeeld het etiketteren van kokers en de complete afhandeling van zendingen; inpakken/inrollen, adresseren en verspreiden.