"Om onze medewerkers zichzelf als kenner te laten gelden in hun eigen netwerk, wilden we hen voorzien van passende content om te delen. Dankzij SoWorker hoeven collega's niet zelf op zoek naar relevante artikelen en kunnen wij als communicatieafdeling de collega's voorzien van de juiste input. Heel fijn om dit platform te gebruiken in onze marketingstrategie!"