Start met een beperkt aantal medewerkers

Selecteer een beperkt aantal collega's (minimaal 5) waarvan je weet dat zij openstaan voor nieuwe initiatieven en zelf reeds actief zijn op social media. Vraag deze collega’s of zij mee willen doen aan een pilot.

  1. Je kunt ervoor kiezen om juist mensen van verschillende afdelingen te betrekken. Dan werk je al aan draagkracht en heb je na de pilot iemand die de rest van de afdeling kan helpen en stimuleren. 
  2. Je kunt er echter ook voor kiezen om een afdeling te kiezen die voorop loopt, bijvoorbeeld marketing of communicatie. Dan kun je na de pilot het succes en de vooruitgang van een afdeling laten zien, welke als voorbeeld voor de rest van de organisatie kan dienen. 
  3. Organiseer een kick-off waarin je niet alleen laat zien hoe SoWorker werkt en wat het doel is, maar ook de brede social media strategie uitlegt, eventueel gevolgd of gecombineerd door een cursus LinkedIn. 

Zorg dat je content hebt

  • Zorg ervoor dat je direct na de kick-off beschikt over content om te delen en maak een contentkalender
  • Selecteer bijvoorbeeld een whitepaper, een nieuwsbrief of een vacature. 
  • Je kunt alvast meerdere berichten in SoWorker ‘schedulen’ zodat de collega's snel gewend raken aan het delen van de content.

Duur van de pilot

  • Een periode van drie maanden is een goede pilot.