Uit het onderzoek ‘Marketing en communicatie tijdens de coronacrisis’ blijkt dat er door marketeers meer wordt gewerkt dan tijdens de normale werkweek voor de coronacrisis. Ruim 40% geeft aan dat er nu meer wordt gewerkt, terwijl ruim 22% aangeeft minder te werken. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder 100 marketeers en communicatieprofessionals. 88% geeft aan thuis te werken, 10% deels vanuit huis en deels vanaf kantoor en 2% werkt nog op kantoor. Het vanuit huis werken bevalt overigens goed. Maar liefst 66% van de respondenten geeft aan dit als goed tot uitstekend te ervaren. Bij 6% is de ervaring slecht tot dramatisch.

Het veranderen van de werkomgeving kan ook effect hebben op de lengte van de werkdag. Uit het onderzoek is gebleken dat er ‘meer’ wordt gewerkt dan tijdens de ‘normale’ werkweek voor de coronacrisis. Ruim 40% geeft aan dat er nu meer wordt gewerkt, terwijl ruim 22% aangeeft minder te werken. Doordat er massaal vanuit huis wordt gewerkt, moet er ook op een alternatieve manier worden gecommuniceerd met de collega’s uit het team. Binnen korte tijd is ‘zoomen’ een werkwoord geworden. Ook de marketeers geven aan dat zij gebruik maken van videochatapplicaties als Zoom om het contact met het team te onderhouden (85% van de respondenten). 71% geeft aan ook individuele calls te plegen met de collega’s.

De ‘gedwongen’ nieuwe manier van werken heeft ook positieve effecten. Het thuiswerken bevalt dermate goed dat 16% van de respondenten aangeeft hier ook na de crisis mee door te willen. Ook het houden van online meetings is iets waar de marketeers mee door willen gaan. (12%). Tot slot wordt ook het intensievere contact met de collega’s genoemd als een element waar ook na de coronacrisis mee wordt doorgegaan.

Verantwoording onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door online marketingbureau SIPR en employee advocacy platform Soworker in de periode van 6 april 2020 tot en met 15 april 2020. Er is gebruik gemaakt van een online enquete die via diverse online netwerken is uitgezet.

Download het onderzoek.