Hoe gamification de betrokkenheid en inzet van medewerkers vergroot bij Employee Advocacy

Sommige bedrijven vragen ons hoe ze hun medewerkers actief kunnen betrekken bij hun employee advocacy programma. Een mogelijke benadering om deze betrokkenheid te verhogen, is door gebruik te maken van gamification. Gamification houdt in dat spelelementen worden toegepast in niet-spelcontexten, zoals het werk, om participatie en motivatie te bevorderen. Soworker biedt zogenoemde Sowo’s als spelelement. Dit zijn punten die medewerkers krijgen voor ieder gedeeld artikel. Voor een bepaald aantal punten (door het bedrijf zelf te bepalen), ontvangen de medewerkers een leuke incentive door het bedrijf uitgekozen. Sommige organisaties maken hier geen gebruik van, omdat ze vinden dat intrinsiek gemotiveerde medewerkers uit zichzelf al content zouden moeten delen. Onze ervaring is dat het inzetten van Sowo’s echt werkt, zelfs bij intrinsiek gemotiveerde medewerkers. En dat is logisch, want het is altijd leuk om iets te krijgen. Ook al is het simpel en klein (overigens geef geen onzin of pruldingen weg, maar wel iets relevants of ‘waardevols’.  In dit artikel verkennen we hoe gamification toegepast kan worden binnen employee advocacy, welke voordelen dit met zich meebrengt.

Wat is Gamification?

Gamification is het proces waarbij spelelementen, zoals punten, badges, leaderboards, en uitdagingen, worden geïntegreerd in niet-spelactiviteiten om de betrokkenheid en motivatie van mensen te verhogen. Binnen de context van employee advocacy kan gamification helpen om medewerkers te motiveren om content te delen en actief deel te nemen aan het programma.

Voordelen van gamification in Employee Advocacy

 1. Verhoogde motivatie 
  Door spelelementen toe te voegen, voelen medewerkers zich meer gemotiveerd om deel te nemen en hun best te doen.

 2. Verbeterde betrokkenheid
  Gamification kan zorgen voor een verhoogde betrokkenheid door medewerkers te belonen voor hun inspanningen. Onderling hebben medewerkers het ook over een incentive, hetgeen de betrokkenheid onderling ook vergroot evenals bij het programma.

 3. Positieve competitie
  Een gezonde competitie onder collega’s kan leiden tot meer participatie en creativiteit.

 4. Real-time feedback en erkenning
  Door middel van punten krijgen medewerkers directe feedback op hun acties, wat hun motivatie verder versterkt.

Best practices voor gamification in Employee Advocacy

 1. Duidelijke Doelen en Regels: Zorg ervoor dat de doelen en regels van het gamificationprogramma duidelijk zijn voor alle deelnemers.
 2. Beloningen die Waarderen: Bied beloningen die echt gewaardeerd worden door medewerkers, zoals extra vrije dagen, cadeaubonnen of erkenning op het intranet.
 3. Gebruik van Technologie: Maak gebruik van technologie en platforms zoals Soworker om gamificationelementen eenvoudig te integreren en te beheren.
 4. Continue Evaluatie en Aanpassing: Monitor de effectiviteit van het gamificationprogramma en pas het aan op basis van feedback en resultaten.
 5. Bespreek voortgang tijdens stand-ups: Een ideaal moment is om tijdens een stand-up even de stand van zaken door te nemen, of tijdens een wekelijkse of maandelijkse bijeenkomst iemand in het zonnetje te zetten. De overhandiging van een prijs of incentive is dan een ideale gelegenheid om weer even de aandacht op het programma te vestigen.  

Uitdagingen en oplossingen

 1. Onvoldoende deelname: Begin met een pilotprogramma en verzamel feedback om te begrijpen wat medewerkers motiveert. Pas het programma aan om meer medewerkers te betrekken.
 2. Overmatige competitie: Zorg voor een balans zodat de competitie gezond blijft en geen negatieve effecten heeft op de teamdynamiek.
 3. Technologische barrières: Investeer in gebruiksvriendelijke tools, zoals Soworker en bied training en/of onboarding aan om ervoor te zorgen dat alle medewerkers gemakkelijk kunnen deelnemen.

Impact meten en optimaliseren

 1. Gebruik van data: Gebruik analytische tools om het succes van het gamification-programma te meten, zoals het aantal gedeelde berichten, de betrokkenheid en de impact op merkbekendheid. In Soworker kun je in het dashboard zien wie welke en hoeveel berichten gedeeld heeft. Daarnaast kun je ook zien hoeveel Sowo’s er per medewerker gespaard zijn voor een incentive.
 2. Feedback cyclus: Creëer een feedbackloop door regelmatig input van medewerkers te verzamelen en het programma aan te passen op basis van hun suggesties.
 3. Continu verbeteren: Blijf het programma aanpassen en itereren om ervoor te zorgen dat het effectief en relevant blijft.

Conclusie
Gamification biedt een innovatieve en effectieve manier om de betrokkenheid en inzet van medewerkers in employee advocacy programma’s te vergroten. Door gebruik te maken van spelelementen kunnen bedrijven hun medewerkers motiveren om actiever deel te nemen en waardevolle content te delen.